ORGANISATIE

Het zalencentrum van De Landerijen wordt geëxploiteerd door Stichting De Landerijen.
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59351578

Het stichtingsbestuur bestaat uit:
Jan Smit, voorzitter; Marieke Pit, secretaris; Lydia Schot, penningmeester; Alie Jongschaap, Loes Frissen, Gerard Meijerink en Yme van der Valk.

Naast het stichtingsbestuur is er een Activiteitencommissie (AC), die allerlei activiteiten in De Landerijen organiseert.
De Activiteitencommissie bestaat uit: Angelien Kemerink, Lydia Schot, Joke Smit en Cees Vroklage.

Bestuur, activiteitencommissie en medewerkers bestaan uitsluitend uit vrijwilligers.
tekst