BILJARTEN

De Miete is de biljartzaal van De Landerijen. In De Miete zijn 2 biljartclubs actief:
Biljartver. ‘t Centrum. De club neemt o.a. deel aan de competitie van de KNBB. Als lid kun je op de volgende dagdelen biljarten: maandag, woensdag, vrijdag en zondagmiddag.
Meer info: Wander Wassen tel. 06-54962007

Biljartver. De Landerijen. Als lid kun je op de volgende dagdelen biljarten: dinsdag, donderdag; zaterdag en zondagavond.
Meer info: Joop Zuithof tel. 451830